Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/73

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
— 69 —

Wymaga on wielkiej zręczności i tem się odznacza, że niema przy nim kontr-ataku, jeśli będzie dość szybko przeprowadzony.

Doświadczenie uczy, że lewa ręka nacierającego powinna trafić pod prawą rękę zaatakowanego, gdyby zaś objęła pas powierzch ręki jego, to zaatakowany miałby pewną możność obrony.