Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/44

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
— 40 —

Statystyka dowodzi, że choroby serca i ataki sercowe, przyczyniające śmierć, są w Japonii prawie nieznane.

Równowaga temperamentu — to główne lekarstwo w aptece natury. Dwa tysiące pięćset lat wyrabiania się Japończyków w powyżej wskazanych ćwiczeniach oraz sposób życia uczyniły z nich naród najspokojniejszy, z zimną krwią, zadowolony i silny. Pod tym względem różnią się oni zupełnie od Filipińczyków, którzy, aczkolwiek tego samego pochodzenia, są nerwowi, drażliwi, wiarołomni, łatwo upadają na duchu.

Stara legenda japońska opowiada o pewnym daimio (t. j. księciu), który, zo stawszy pobitym, znalazł się z paru tysiącami towarzyszy, stanowiącymi resztki jego wojska, nad samym brzegiem głębokiej przepaści. Nieprzyjaciel, który był bez porównania liczniejszy, widząc, że dla daimia niema żadnego ratunku, wysłał mu parlamentarzy z propozycyą poddania się. Daimio spokojnie odpowiedział, że o poddaniu się nie może być mowy, poczem czekał, aż wTróg począł się zbliżać. Wówczas zawołał do swoich: Za mną! Rozkaz ten prze-