Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/43

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
ROZDZIAŁ V.Równowaga charakteru.

Japończycy znani są na całym świecie z równości charakteru. Gdy Europejczyk chce wstąpić d,o szkoły dżiu-itsu, nauczyciel najprzód bada charakter nowego ucznia. Jeżeli okazuje się choć trochę popędliwym, prosi go uprzejmie o zaniecha nie nauki. Ćwiczeń dżiu-itsu nie można dozwalać temperamentom namiętnym i złośliwym, bo wtedy mogłoby grozić niebezpieczeństwo kalectw i t. p.

Przy rozpoczęciu ćwiczenia dobrze jest, aby obaj przeciwnicy naprzód się ułożyli, kto ma zwyciężyć.

Od czasu do czasu próbuje się rzeczywistej walki, co pozwala nauczycielowi odkryć słabe strony uczniów.