Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/27

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Japanese Physical Training illustration 05.jpg


5. Ćwiczenie dwóch osób, rozwijające muskulaturę rąk i ramion.