Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/23

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Japanese Physical Training illustration 04.jpg
4. Mocowanie się.
Jedno z najważniejszych ćwiczeń, służących do rozwinięcia całego ciała.