Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.ROZDZIAŁ II.
Co jedzą Japończycy.


Japończycy, nawet majętni, bardzo rzadko używają mięsa. W 1899 r. mikado na znaczył komisyę dla zbadania, jakie byłyby środki dla powiększenia wzrostu i wagi jego poddanych i czy mięso spożywane do tegoby się nie przyczyniło? Po długich studyach komisya orzekła, że z powiększenia wzrostu nie osiągnąłby naród żadnych korzyści, i że można, jak dotąd, doskonale obchodzić się bez mięsa, gdyż naród japoński przewyższa rasę kaukaską pod względem wytrzymałości i zręczności.

Głównym pokarmem Japończyków jest ryż, gotowany na wodzie, bądź na parze. Wygląda zupełnie inaczej od potraw ryżo-