Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/58

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
54
NIAṀ

sa sgéal. Dá mb' iad na Loċlanaiġ féin iad déarfaidís, dá laḃraidís, ná fuil fear ar ṡlóiġtiḃ Ḃriain is truime buille i gcaṫ 'ná Dúlainn Óg. Tá aiṫne ṁaiṫ acu ort, a ríġ, agus déarfaḋ cuid acu gur fearr d'ḟear ṫú 'ná Murċaḋ féin, agus gur maiṫ an ḃail ar Ṁurċaḋ go minic tusa ḃeiṫ i n' aice sa spéirlinn.”

“Na daoine do laḃarfaḋ ar an gcuma san, a rígan,” arsa Dúlainn, “daoine iseaḋ iad nár ṫeangḃaiḋ riaṁ i gcaṫ le Murċaḋ agus nár ṁoṫuiġ a neart. Na daoine do ṫeangḃaiḋ leis agus do ṁoṫuiġ an neart atá 'n-a ċuislinn ní puínn acu a ṫáinig uaiḋ ċun an sgéil a ḋ' innsint. Gan aṁras do ḋeineas mo ġníoṁ agus ḃuaileas mo ḃuille nuair a ḃí naṁaid ar m'aġaiḋ amaċ, aċ ní'l aon ċomórtas idir mo ḃuille agus buille Ṁurċaḋ.’

Níor ḃ' aon iongnaḋ go ndúḃairt Gormḟlaiṫ an ċaint adúḃairt sí i dtaoḃ an ḟir a ḃí os a cóṁair an uair sin. Fear córaċ, deaġ-ċúmṫa ab eaḋ é. Ḃí ualaċ trom gruaige ar a ċeann agus í ag tuitim anuas ar a ṡlinneánaiḃ. Gruaig ċiarḋuḃ ab eaḋ í, agus ḃíoḋ sí ag criṫ agus ag taiṫneaṁ sa tsolus le gaċ focal d'á laḃraḋ sé. Ḃí ḋá ṁalainn ṫroma ḋúḃa os cionn a ḋá ṡúl agus ḃí an dá ṡúil sin suiḋte 'n-a ċeann, gan iad ró ṁór ná ró ḃeag, agus an t-é a ḋ'ḟeuċfaḋ díreaċ 'n-a gcoinniḃ níor ṁaiṫ leis fearg a ḋ'ḟeisgint ionta. Ba ḋóiċ leat go mbíoḋ sgáil éigin, agus solus éigin, coitċianta ag lasaḋ agus ag aṫaruġaḋ ionta, fé mar a béaḋ gaoṫ agus sgamail agus solus, lá cruaiḋ Márta. Ḃí fáibre doiṁinn idir an dá ṁalainn fé mar a ḃéaḋ i n-éadan leóin, agus srón ṁór ḟada ṡeaḃcaiḋe ċaoldromaċ anuas ó'n ḃfáibre, agus béal láidir daingean lastíos de'n tsróin sin, béal a ḃí lán d'ḟiacalaiḃ breaġṫa geala a ḃí do réir a ċéile go cruinn, agus gur ḋóiċ leat go ndeinidís solus uaṫa féin nuair a ġáireaḋ sé. Ḃí an croméal trom ciarḋuḃ os cionn an ḃéil agus an ḟéasóg