Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/344

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
340
NIAṀ

CAIBIDIOL XVI.

I NDIAIĠ AN ĊAṪA.

Nuair a ṫáinig Niaṁ agus an ṁuintir a ḃí le n-a cois go dtí an longṗort, agus corp Ċonnla acu, ḃí Donċaḋ, mac Ḃriain, tagaiṫe ṫar n-ais ó Ċúige Laiġean agus mórán creaċ aige. Ḃí iongnaḋ ar Ḋonċaḋ nuair a fuair sé go raḃṫas tar éis an ṁóir-ċaṫa do ṫroid. Ḃí iongnaḋ, leis, air féin agus ar gaċ fear des na fearaiḃ a ḃí i n-aonḟeaċt leis, mar ġeall ar ḋéine an ċaṫa agus ar ṁéid an áir ar gaċ taoḃ. D'ḟiafraiġ sé conus a ṫárla gur deineaḋ a leiṫéid de ḋísgiuġaḋ ar Ḋál gCais agus ar na Conaċtaiġ agus ar na Muíṁneaċaiḃ, agus M'lṡeaċlainn Mór agus a ṡluaġ ḃeag do ḋul as ċóṁ maiṫ.

Do h-innseaḋ dó conus mar a ṫaraing M'lṡeaċlainn agus a ḋeiċ gcéad siar ó'n gcaṫ i dtusaċ an lae agus conus mar a ċuireadar an ṗáirc ṫreaḃṫa idir iad agus an caṫ. Aċ do h-innseaḋ dó conus mar a ḋeineadar rud maiṫ um ṫráṫnóna, gur ġluaiseadar ar ṫóir na Loċlanaċ, agus mura mbéaḋ iad go mb' ḟéidir ná brisfí an caṫ ar na Loċlanaiġ ċóṁ h-iomlán agus a deineaḋ. Pé'r doṁan é ná curfaí ar na Loċlanaiġ an t-ár a cuireaḋ orṫa mura mbéaḋ M'lṡeaċlainn agus a ḋeiċ gcéad.

“Ar ġluais sé ar ṫóir na Loċlanaċ,” arsa Donċaḋ, “sar a' raiḃ ḟios aige go raiḃ m' aṫair marḃ?”

Níor ḟéad aoinne an ċeist sin do ḟreagairt dó.

Ḃí sé i n-aigne gaċ aoinne, áṁṫaċ, lasmuiċ de'n méid a ḃí beó de Ḋál gCais, gur ḃ' é M'lṡeaċlainn Mór a ḃéaḋ i n' Árdríġ ar Éirinn i ndiaiġ Ḃriain.

D' oibriġ M'lṡeaċlainn agus Donċaḋ, agus na h-uaisle eile, a' láiṁ a ċéile, go dtí go raiḃ gaċ aon rud déanta