Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/282

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
278
NIAṀ

h-aigne agus 'n-a croíḋe féin an uair ċéadna i dtaoḃ an Aṁlaoiḃ ċéadna.

Ḃí san mar sin. Ḃíoḋ Niaṁ agus an leanḃ i ḃfoċair a ċéile coitċianta. Ní raiḃ aon teóra leis an leanḃ san ċun ceistiúċáin, agus Niaṁ a caiṫeaḋ na ceisteana go léir a ḟreagairt dó. Ḃíoḋ ceisteana aige le cur ċúiċi i dtaoḃ an uile ṡaġas níḋ; an spéir; an talaṁ; na cnuic; na h-aiḃní; an ġrian; an ġealaċ; an duine; an bás; an saoġal eile; gaċ aon rud ar a ḃféadaḋ sé cuiṁneaṁ. Ḃí an ċiall agus an breiṫeaṁantas go h-áluinn aici-sin agus, gan a leigint uirṫi go raiḃ sí 'ġá ḋéanaṁ, ċuir sí isteaċ i n-aigne an leinḃ sin eólus ar an gCreideaṁ ċóṁ cruinn agus ċóṁ h-iomlán agus ċóṁ fórlíonta agus a ḋ'ḟéadfaḋ Colla féin a ḋéanaṁ. Ní déarfainn ná gur ḋein sí an gnó níb' ḟearr 'ná mar ḟéadfaḋ Colla é ḋéanaṁ. Mar ġeall ar an gcion a ḃí ag an leanḃ uirṫi, agus aici air, do tugaḋ an t-eólus agus do ġlacaḋ an t-eólus ar ċuma nár ḃ' ḟéidir é ṫaḃairt ná é ġlacaḋ dá mb' é Colla, nó duine mar é, a ḃéaḋ i n-inead Niaṁ.

Nuair a ḃíoḋ na ceisteana a ḃaineaḋ leis an neiṫiḃ a ṫagaḋ fé n-a ṡúiliḃ réiḋtiġṫe dó d'iompuiġeaḋ an leanḃ ar na ceisteanaiḃ a ṫagaḋ os cóṁair a aigne, agus ansan ar na ceisteanaiḃ a ḃain le h-Éirinn agus le ríġṫiḃ Éirean, agus le naoiṁ na h-Éirean, le teaċt an Ċreidiṁ go h-Éirinn agus le dílse na nGaeḋal do'n Ċreideaṁ. Ansan, do ċeistiġeaḋ sé í ar ṫeaċt na Loċlanaċ agus ar an léirsgrios teine agus fola a ḋeinidís i gcóṁnuiġe nuair a ṫagaidís, agus d'innseaḋ sí ḋó gaċ aon rud fé mar a ḃíoḋ le h-innsint. Ní baoġal ná gur ṁíniġ sí ḋó go soiléir na gníoṁarṫa móra a ḋein a ṡean-aṫair ar na Loċlanaiġ i gcaiṫeaṁ a ṡaoġail, agus na gníoṁarṫa a ḋein a aṫair féin, Murċaḋ, orṫa, agus driṫáraċa a aṫar.

Leanḃ mór ab eaḋ é d'á aois. Nuair a ḃí sé ċúig bliana