Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/256

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
252
NIAṀ

des na leitireaċaiḃ ag dul. Sidé bunús na cainte a ḃí ionta san:—

“A ríġ onóraiġ,

“Tá an lá buailte linn. Ní fios cad é an neómat a ṫiocfaiḋ sgéala ċúġainn 'ġá innsint dúinn loingeas ríġ Loċlan agus loingeas ríġ na h-Ioruaiḋe agus loingeas Ṡíguird, ríġ Ínsí h-Orc, a ḃeiṫ i gcuan Áṫa Cliaṫ. Ní h-alaiḋ ḋúinn gan ḃeiṫ ollaṁ dóiḃ. Cruinniġ do neart, a ríġ, agus taḃair aġaiḋ ar Ċill Ṁaiġneann. Ní ḃeiḋ aon uaigneas ort ar an slíġ. Beid fir Éirean 'n-a míltiḃ ag bualaḋ umat. Tá socair againn go léir i n-ár n-aigne gan teaċt aḃaile beó nó teaċt aḃaile le buaḋ. Abair le gaċ fear d'á ḃfuil agat gur fearr go mór bás d'ḟáġail i gcaṫ 'ná luiġe fé smaċt Loċlanaċ anois.

“Mise Brian”.

Ḃí cuid des na leitireaċaiḃ ag dul ag triall ar easbogaiḃ agus ar ṡagartaiḃ agus ar ṁainistreaċaiḃ. Seo bunús na cainte a ḃí ionta san:—

“A Ṫiġearna Easboig,

“Cuir do ġuiḋe suas ċun Dé ar ár son ċóṁ dian ċóṁ díċealaċ agus ċuiris guiḋe suas ċun Dé riaṁ. Tá an lá cruaiḋ buailte linn fé ḋeire. Tá ár naṁaid ag cruinniuġaḋ ċúġainn as an uile áird. Má ḃeirean an naṁaid seo buaḋ anois orainn tá deire linn; tá deire le slioċt Gaeḋal i n-Éirinn agus tá deire leis an gCreideaṁ a ṫug Pádraig ċúġainn tré ġrásta Dé. Cuir féin do ġuiḋe suas ċun Dé 'ġá iaraiḋ ar Ḋia gan an buaḋ ṫaḃairt do'n naṁaid. Iar ar na pobalaiḃ go léir a nguiḋe ċur suas ċun Dé ar an íntinn gcéadna. ‘Éistean Dia le guiḋe na ndaoine.’

“Brian.”