Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/202

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
198
NIAṀ

uair sin, ag teaċt 'n-a ḃfearaiḃ cinn-riain ar ṡlóiġtiḃ na h-Ioruaiḋe.

D'inis sé ḋi conus mar a ḃí Sígurd mac Lódair, ríġ Ínsí h-Orc, ċun teaċt agus mór-ṡluaġ aige d'ḟearaiḃ luaṫa láidire cruaḋa ó Ínsíḃ Orc agus ó Ínsíḃ Gaill, ó Sgaṫaiġ agus ó Ċeann Tíre agus ó-s na dúṫaíḃ sin go léir mór-ṫímpal.

Ṫug sé gaċ aon ċúntas mar sin di ar an gcuma 'n-a raiḃ neart Loċlan suiḋte an uair sin agus ar an gcuma 'n-a raiḃ an neart ag méaduġaḋ agus ag dul i n-acfuinníġe i n-aġaiḋ an lae. Agus ċuir sé 'n-a luiġe ar a h-aigne ná raiḃ aon níḋ ag teastuḃáil feasta aċ bás Ḃriain.

D'ḟan Aṁlaoiḃ i gCeann Cora an ċuid eile de'n oíḋċe sin agus an lá a ḃí ċúġainn. Níor ṫaisbeáin sé é féin d' aoinne i gcaiṫeaṁ an lae. Ċóṁ luaṫ agus ḃí am ṁairḃ na h-oíḋċe airís ann d'imṫiġ sé. Ṫug sé aġaiḋ ar Ḃaile Áṫa Cliaṫ. Ċuaiḋ sé ċun cainte le Sitric, ríġ Loċlanaċ Ḃaile Áṫa Cliaṫ, agus d'inis sé ḋó an uile ḟocal de'n ċaint a ḃí idir é féin agus Gormḟlaiṫ.

Ḃí eagal ar an mbeirt ná déanfaḋ Gormḟlaiṫ an ḃeart. Níor ṫaiṫn leó i n-aon ċor an ḃáiġ a ṫaisbeáin sí a ḃeiṫ aici do Niaṁ. Ṫuigeadar 'n-a n-aigne má ḃí congnaṁ le taḃairt do Ḃrian ċun imṫeaċt as an saoġal, agus má b' í Gormḟlaiṫ a ṫaḃarfaḋ an congnaṁ san dó, nár ḃ' ḟoláir congnaṁ a ṫaḃairt do Ġormḟlaiṫ féin sa ġnó.

Conus a taḃarfaí an congnaṁ san dí, áṁṫaċ, agus cad é an saġas an congnaṁ a taḃarfaí ḋi? B'ṡiní an ċeist acu agus níor ċeist ró ḃog í.