Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/141

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
137
NIAṀ

ngnóṫaiḃ stáit. Níor ḃ’ aon iongnaḋ, ansan, Niaṁ do ṫeaċt ann. Do ṫuig gaċ aoinne ná fanfaḋ sí sa ḃaile i ndiaiġ a h-aṫar.


CAIBIDIOL V.

PÚICÍNÍ.

Cá ḃfuair Murċaḋ an t-eólus a ḃí aige ar an ollṁúċán a ḃí ar siúḃal i gcríoċaiḃ Loċlan, agus ar an mbun a ḃí leis an ollṁúċán? Fuair sé an t-eólus ar an gcuma so. Ḃí a ġiollaí turais féin aige agus ḃí Caoilte aige mar ċeann orṫa. Dar leis an bpoibiliḋeaċt isé gnó Ḃriain a ḃí orṫa a ḋéanaṁ, gnó na ríġeaċta. Aċ do ṫug Murċaḋ gnó eile, leis, le déanaṁ do ċuid acu go raiḃ iontaoiḃ aige asta. Ḃí ḟios aige go maiṫ ná féadfaḋ Gormḟlaiṫ a suaiṁneas a ċeapaḋ. Go gcaillfeaḋ sí an t-anam nó go mbéaḋ droċ obair éigin 'dir láṁaiḃ aici. Ḃí ḟios aige nár ḃ’ aon ṁaiṫ ḃeiṫ a d'iaraiḋ cosg a ċur léi. Dá gcurtí cosg léi i n-aon droċ obair aṁáin ná déanfaḋ sí aċ aġaiḋ a ṫaḃairt ar ḋroċ obair eile agus é ċeilt níb' ḟearr. Gur ḃ' ḟearr sgaoileaḋ léi agus eólus cruinn a ḋ'ḟáġail, a gan ḟios di, ar gaċ aon tsaġas droċ oibre a ḃéaḋ ar siúḃal aici. Ṫug Murċaḋ an gnó san le déanaṁ do Ċaoilte, d' “Ḟear na gCos,” a ndúḃairt Conn. Níor ṁiste an gnó ṫaḃairt le déanaṁ do Ċaoilte. Ḃíoḋ sé ins gaċ aon ċúinne d'oileán na h-Éirean, agus ní sa rioċt gcéadna a ċítí é aon dá lá as a ċéile. 'N-a ċeannaiḋe Loċlanaċ a ḃíoḋ sé uaireanta, istiġ i gcaṫair Ḃaile Áṫa Cliaṫ, ag díol éadaí olna a déintí i n-Éirinn an uair sin níb' ḟearr ná mar a déintí iad a n-aon áit lasmuiċ d'Éirinn. 'N-a