Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/100

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
96
NIAṀ

CAIBIDIOL XVIII.

RÁFLAÍ.

An ḟaid a ḃí mór-ṡluaġ Ḃriain ag teaċt aḃaile ó Ṫeaṁair go Ceann Cora an uair sin ní raiḃ aon lá gan an uile ṡaġas ráflaí ag gluaiseaċt ameasg na ḃfear ar na neiṫiḃ iongantaċa a ḃí, dar le daoine, ar siúḃal lastuaiḋ i Leaṫ Ċuinn. Ḃí mór-ṡluaġ uaṫḃásaċ ag M'lṡeaċlainn á ċruinniuġaḋ, a deirṫí. Clanna Néill go léir ag cruinn- iuġaḋ as gaċ áird agus a gcáirde leó. Loċlanaiġ ag dul amaċ ó Ḃaile Áṫa Cliaṫ ag caḃruġaḋ le M'lṡeaċlainn i gcoinniḃ Ḃriain. Loċlanaiġ ag dul óṫuaiḋ ó'n Múṁain ċun díoltais a ḋéanaṁ ar Ḃrian agus ar Leaṫ Ṁoġa. Slóiġte Loċlanaċ ag teaċt anall tar faraige ag caḃruġaḋ le Loċlanaiġ na h-Éirean i gcoinniḃ Ḃriain, i gcoinniḃ an aon ḟir aṁáin a ḃí tar éis cóṁaċt Loċlanaċ do ċur ar neaṁníḋ i n-Éirinn. Dar le luċt na ráflaí ḋein Brian botún uaṫḃásaċ nuair a ṫug sé an ḃliain do Ṁ'lṡeaċlainn ċun a nirt a ċruinniuġaḋ agus ċun é féin do ċur i dtreó i gcóir an ċaṫa ṁóir a troidfí nuair a ḃéaḋ an ḃliain istiġ.

Duḃairt daoine ná raiḃ aon ḃríġ leis na ráflaiḃ sin. Dúḃairt daoine eile go raiḃ agus gaċ aon ḃríġ leó, agus go neósfaḋ an aimsir go raiḃ bríġ leó.

D'airiġ Brian agus a luċt cóṁairle na ráflaí go léir. Níor ċuir sé aon tsuim ionta. Ní dúḃairt sé 'seaḋ ná ní h-eaḋ leó. Níor ġáḋ ḋó é. Ní raiḃ aon ṗáirt de Leaṫ Ċuinn ná raiḃ a ṫeaċtairí aige ann agus cúntas cruinn aige d'á ḟáġail uaṫa ar gaċ aon rud a ḃí ag tuitim amaċ lastuaiḋ. Isé Caoilte a ḃí 'n-a ċeann ar na teaċtairíḃ sin. Ċuireaḋ sé duine acu óḋeas i n-aġaiḋ an lae náċ mór, le blúire éigin eóluis, ag triall ar Ḃrian.