Page:Irische Texte 1.djvu/145

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
123
IV Tochmarc Etáine.

[Eg-.] ghebta linn"; ocus iss aiiilftifHi ro raid ocus ro caimstor in aiclh m-bicc ocus rus freccair Ailill:

[E:] „Cid doüÜTuigh, a gbillc?
is fota do sergliglic,
is fossad do clieim glau gle, 5
cia beitb d' feabus na sine." 4

[A:] „Fuil limm adbur na cneto,
nim sasa cool mo chruito,
nim tolann ni do gac/i blicht*,
isse(Z dorn beir i n-anrichtt." 8 10

[E:] „Abair rim cid dai, a fir, 1^
ar isioi ingen crcnif?,
inniss dam gach dal ret leass,
CO n-Aerntav lim do Icr/es." 12

[A:] „Ni talla ormm arad rut, 15
a ingei^, is caem do cbuclit,
daigb noicb andiaigb a sula,
ni dat maithe banrüna." le

[E:] „Cid at olcca riinu ban,
mad sercc is cian bus cuman, 20
gliebthar in gnim do läim,
ni hed dlegbar a atmail." 20

[A:] „Bennacbt ort, a inghiun finn,
ni dam tualnge laubra rimm,
ni dam buidhecli dorn cheill fein, 25
ata mo chorj) dorn aimreir. 24

Trüag am sin, a üen ind rig
Eochadsi Fedli% iar fir,

[LU:] ocus cein no bith Etain isin magin sin, no bitb som oca .descin. 30