Page:Irische Texte 1.djvu/129

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
107
III Scél mucci Mic Dáthó.
[L:] [H:]
gilla lasma bec far cuit, gilla rosmbo[1] becc for cuid
forodail[2] muicc Mic Dathó. forodhail muic Mec Dathó.
 
Na tri coicait coica fer Na tri L coica[3] fer
dó dollótar[4] almaib tor* do (sic) dollotar a línaib tor
comrac uallo im Albe sin comruc ualli im Ailbi sin
bec in cin tria changin chon. bec an cin tre caingne[5] con.
 
Conchobar[6] buadach ro thelt* Conarp (?) buadoch ro thelt
Ailill slúagach ocus Cet Ailill slúagach ocus Cet
bodb iar n-araib for a slicht[7] bodb ier n-áraib for a slicht
Cúchulainn ní damair cert. Cuculainn ni dámhair ceurt.
 
Congal Aidni[8] and anair Congal Aidni and anair
Fiamuin Duinbinne[9] don muir[10], Fiamain Duinbindi den muir
ro ches tairmthechta[11] iarsin ro ces tairmtechta iertain
Eogan mac Dairthechta duib. Eugan mac Dairtechta duib.
 
Tri maic Nera ar lín lerg, Tri maic Nera ar lín a leurg
tri maic Uislend, cobra n-garg[12], tri maic Uislenn cobra n-garcc
Senlaech Arad, nad bo borb[13], Senlaech Aradh and ba borb
a Cruachnaib Conalad ard[14]. do Cruachnaib Conalad n-ard.
 
Dubthach Emna, ard a brig, Dubthach enna ard a m-brigh
Baither Berba breithir bláith,* Baithen Berba bretir m-blaith
Illand irdairc ilair glond[15] Illann airdirc ilur n-glonn
Munremur lond Locha Sáil.[16] Munremur lond Locha Sail.
 
Conall Cernach, cruaid a gal, Conall Cernach cruaid a gal
Marcan sinna set rod son,*[17] Marcan sinna set ron son

 1. rosmbo M.
 2. for ḟodail L. forodaill M.
 3. na tri l. coeca M.
 4. dillotor M.
 5. caingne M.
 6. Concobar M.
 7. iar náruib M. sliocht (ebenso Vers 8 cion).
 8. aindine M.
 9. dun binne M.
 10. din muir M.
 11. tairmtecht M.
 12. cobra garg M.
 13. Sen laoch arad an ba borb M.
 14. a Cruachnoib conalad n-ard M.
 15. Illann ardirc ilar n-glond M.
 16. Muindremar . . sail M.
 17. Marcach sindae setrad son M.