Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/418

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
410
13. Kap.
Basse apostali

12 Go ædnam hærra oini, mi dappatuvui, de oskoi, ja gafhadrakkan hærra oapo ovduši.

13 Mutto go Paulus, ja guđek su farost legje, Paphusest vulgge, de si Perggai botte Pamphy­lia sist. Mutto Johannes ærrani sodnu lut, ja Jerusalami ruoftod macai.

14 Mutto soi Pergest gukkebuid manaiga, ja Antiokiai Pisidia sist bođiga, ja sabatbæive soi synagoga sisa manaiga, ja čokkaneiga.

15 Mutto laǥa ja prophetai lokkam maŋŋel, de synagoga oaivamuǯak sodnu lusa vuolgategje, ja cælketegje: olbmak, veljačak! lægo dodnust mik­kege ravvimuššan olbmuidi, de sardno.

16 Mutto Paulus čuoǯǯeli, ja gieđaines sevi ja celki: israelitalaš olbmak, ja di, guđek Ibmelest ballabættet, gullat!

17 Dai olbmui, Israel Ibmel min vanhemid valji, ja olbmuid aledi, go si nuftgo nubbe ædnam olbmuk Ægypten ædnamest legje, ja alla gieđain sin dobbe erit doalvoi.

18 Ja lakka njællja loǥe jaǥe sin mænoid son mæcest gillai.

19 Ja čiečča almugid Kanaan ædnamest son duššadi, ja dai ædnam son vuorbe mield sigjidi juoǥadi.

20 Ja dastmaŋŋel lakka njællja čuođe ja vit loǥe jaǥe sigjidi duobmarid addi, prophet Sa­muel ragjai.

21 Ja de dastmaŋŋel si gonagas aldsesek rok­kadalle; ja Ibmel sigjidi Saul addi, Kis barne, olmai Benjamin soǥast, njællja loǥe jaǥe.