Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/199

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
5. Kap.
191
Evangelium.

oini, ja sunji celki: čuovo muo.

28 Ja buok son guđi, ja čuoǯǯeli, ja čuovoi su.

29 Ja dataka Levi daǥai sunji stuorra hæjaid viesostes, ja ædnag tuolarak legje, ja ærrasak, guđek singuim bævdest čokkame legje.

30 Ja sin čaloappavaǯak ja pharisæalaǯak su mattajegji vuosstai nimmurišgotte, ja celkke: manne borrabættet ja jukkabættet di tuolari ja suddola­ǯai særvest?

31 Ja Jesus vastedi, ja sigjidi celki: diervas olbmuk æi darbaš dalkastægje, mutto buocce olb­muk.

32 Im boattam læk vanhurskasid, mutto sud­dolaǯaid buoreb guvllui goččot.

33 Mutto si celkke sunji: manne adnek Johan­nes mattajægjek nuft davja borakættaivuođaid, ja rokkusid, ja phirasæalaǯai maida; mutto du bor­rek ja jukkek?

34 Mutto son sigjidi celki: goččobættetgo di hæjaiolbmuid borakættai orrot, nuft gukka go irgge sin lut læ?

35 Mutto bæivek galle jovddek, go irgge sin lut šadda valddujuvvut, de dain beivin si galle borakættaivuođaid adnek.

36 Mutto son værdadusa sigjidi sarnoi: i of­tage olmuš ođđa ladde duoŋas oabme biftas ala bija, dastgo ođđa sikke oames gaikod, ja ođđa ladde duoŋas oabmasi i hæive.

37 Ja i oftage olmuš varas vine oabme nakke­laskoi sisa læike, amas varas vidne nakkelaskoid lud­dit, de vidne hævvan, ja nakkelaskok bieđgganek.