Page:Florian Ceynowa - Rozmowa Polaka z Kaszubą.djvu/27

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 21 —

bremu Kaszebje. Krótko a węzłowato takjemu bluznjerce tej rzecze, że póczątk Kaszebow je ten: Jich wójcamji są senowje Bóski a jich matkamji corki leckje. Czort njeje senę Bóskim anje peszną corką lecką; tim spósobę Kaszebji anje wód djobła anje jeho macoche njepóchódzą, le wód Bóga.

P. Ale jakże to Bog Kaszubę zrodzjił?

K. Wóto tak, jak Abraham Jizaka, a Jizak Jakuba e jinnech.

P. Bili cji także Kaszubamji?

K. Abo jinaczi! A jesz jedni z nostarszech, jak jem ju pówjedzeł.

P. Czi onj także na ratuszu Puckim swe diplomata odebrali?

K. Nje, wónji diplomow njewótrzimale, bó sę w tim kraju rodzele.

P. Ale, moj Bracje, ja sliszałem przecjiwnje, że Kaszubji mjeli ukrziżowac Christusa i że onji własnje bili cji, ktorzi mu taką zelźiwą śmjerć zadali. Prawdaż to?

K. Moj Panje, żebe jeho złi człowjek njebeł wedeł, tobe jeho złi ledze njebele męczele e njewukrziżowale; e bełbe wón tech rąk wuszed. Ale jak to sę rzecze: dostac sę le w mrowjszcze, a wnet ful mrowk. Prowda, że to bele Kaszebji, ale grebi, co