Page:Florian Ceynowa - Rozmowa Polaka z Kaszubą.djvu/18

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 12 —

stawjono tu chałupę, chtero pódzisdzen wód wszetkich jinszech checzi stoji wóddolono, bó w nji mjeszkają ledze, cole njeba szukają.

P. Powjedź mji też na której gorze jest u was Mojżesz pochowani?

K. Panje, wu nas je pó gorach wjele grobow Jizraelskich, mjedze chteremji możeże tesz je grob Możesza. Jeszle Wpon wjesz, na chteri gorze w Palestinje Możesz leżi, to mje wukaże, a jo tesz pókożę na chteri wu nas. Ale naszi przodkowje nąm to do wjadomósce podale, że sami njewjedzele, dze jeho anjołowje zanjesle.

P. A słuchajże, moj kochani, gdzje sję też Christus urodził? Wszakże prawda, że w Bettlehem.

K. Prowda, Panje, w Bettlehem Hebrajskim, a Kaszubskim Betowje. Bó Bettlehem nazewo sę pónaszemu, jak me wjernje przeklodóme, Betowo; a tę wón sę wurodzeł.

P. A Pjoter, apostoł, zkąd bił rodem?

K. Wód morza z Kreszwjice, chteroto wjes rebacko jesz pódziszdzen sę tim chełpji.

P. A Pawel zkąd?

K. Z Bolszewa, bó tę beła tej bóznji-