Page:Charaktery - Nalkowska.djvu/19

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


i czeka śmierci. Wie już dokładnie, że przyczyną niesmaku naszego i niezadowolenia ze świata nie są ludzie, tylko my sami. A że przytem nie pomaga jej już digitalis, więc pragnie umrzeć.

I umierając, będzie marzyła, że jego przejmie żalem list pozostawiony i że trzy sonety o miłości, odrzucone przez wszystkie redakcje, zapewnią jej nieśmiertelność.15