Page:Cúirt na dála agus sgéal eile - Ó Cuív.djvu/25

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

21

—D’airís é shin hana, ersan stróinshéar, ach b’édir go vuil ahini agùt er ghuini égin a ghiànhach an gnó ghom?

—A vicean tú an bohán sun ig bun na sráidi? er shishan.

—Chím, ersan duinuasal.

—Tá duini ’na chóny sa vohán sun, ersan fear óg, agus ní diàrhing ná go niànhach shé ghoit é.

—Go vága Die ho hláinti agùt, ersan duinuasal, agus do ghin shé ceaun er ayig er a mohán.

Do vuel shé an doras.

—Tair ishdeàch, ersan duini a ví ishdig.

Do vuel shé ishdeàch agus d’inish shé d'ear-a-tí cad a ví ueg.

—Agus a viàdfá mi veara? er shishan.

—D'iatuing, ersa fear-a-tí, ach b’eár lium gan é ghiànav. Do hig an duinuasal on guma ’na nuert shé é go roiv drohúntuív ige as fén. Duert an duinuasal go níolhach shé go mah é, ach ní roiv än vah ghò aun. Níor iad shé áil ón vear eli ach—b’eár lium gan é ghiànav.

D'imig an duinuasal agus fearag er, agus do chuarda shé an tráid fiàchuint a vaych shé éngi a n-än tig eh a ghiànhach an gnó ghò. Do hep er agus do hug shé ayig er a mohán irísh. D’iarha shé irísh d’ear-a-tí a viàtach shé é veara, agus duert sheshan go viàtach go háluing.

—Tosanuig láirhach, má shea, agus din é, ersan duinuasal.

—B'eár lium gan é ghiànav, arsa fear-a-tí irísh.

—Cuir uet an chayint shin agus din é, ersan