Page:Cúirt na dála agus sgéal eile - Ó Cuív.djvu/17

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

13

—Iníon mo chry ishdìg, ersan vâhir, cad chuigi gur ghinish é shin?

—Níor ghoideas ärod, ersan cailín bocht.

—Do ghoidish, ersan Sbriúnlóir.

—Níor ghoideas, ersan cailín. Ní rous ach a fiàchuint ishdeàch tríd a vineoig.

—Do ghoidish an baiuihi, ersan Sbriúnlóir, agus d’inish shé don váhir conas mar a chnuic shé a cailín ig an vineoig.

D’iúmpuig an Vayintireach er, agus hug shí ayig na muc is na madary er, agus nuer airig na côrsin an gleo er shúl do vailíodar a deaunta chéli agus víodar a courú lesh a mayintirig.

—Sho chúing an Brehav, ersa duini acu, nuer a vuel Brehav na Dála sa cheauntar sun a treo.

Cuirimísh an shgiàl as a chóir.

Do hínshag don Vrehav cnâ an shgél.

—Beg cúirt agùm Déarduín sho chúing, ersan Brehav. Cuirtear an chúsh as mó chóir an lá sun agus túrhad breh erhi.

B’é b’ada lesh na duíni go roiv an Dearduín aun go vicidísh cad a ghiànhach an Brehav nú conas eireóch lesh a Sbriúnlóir. Nuer a háinig an lá ví tig na cúirti lán go doras. Ví an Sbriúnlóir aun, agus an vayintireach agus a hiníon agus na côrsin go lér, agus Ógluig a shdiúra na hebiri.

Er a héngiàg a chlog háinig an Brehav amàch er an árdán. Do ghlaeg an Cléreach er a Sbriúnlóir Do chueg sheshan a n-áirdi er chlár na miún. Do chuir shé an ghadycht a leh an chailín, agus d’inish shé a shgiàl ó húsh deri gan sgáh gan agala.