Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/63

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

O Glagolskoj rukopisnoj Azbukvi.

Ovom su se Azbukvom još od starine pisale, ponajviše hrvatski, matice rodjenih, krizmanih, vinčanih i mrtvih, knjige mrtvačkih godov; njom su se izdavali oglasi, svidočbe, i napisivale pogodbe, tužbe, potvrde, računi, oporuke i. t. d.; njom su se također primale državne naredbe i. t. d. i to u svih mistih, gdi je bila služba božja rimskoga obreda, a staroslovenskoga jezika, izuzam Poljica i nika sela u kojih bi župnici iz Poljic bili.

Način pisanja

Pismena navedena u Križalci pridstavljaju običajne slike, ali jih ima i još različnih po ruci pisaoca il po njegovoj višćini.

Naslovna i početna pismena razlikuju se od ostalih il veličinom (*), il što su dvostruko načrtana ili naresena.