Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/37

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

LIODÁN NA MAYIDINI MUIRI.

Cuirimíd shing fén fét’ chomuirci, a näv Váhir Dé. Ná diúltuig ír n-úmuihi a n-aum ár ryaclidauuish, ach ó'n iii val ber leat siip ing, a Vájidean ghlórvar veauuilii. A.Hiama,déntr6ciirioruÍTi?r. AChríost, dén trócuin oruing. ÍHiariia, déii tvóeuiri orninsr. Chriost, é.sht linff. A Chriost, éiiJif go ceaunsa ling. A. Ghie, a Alár ua Vlabas, dén trócii iri oruing. A. Vic Dé, a uas?alóir an d'Hiin, dén trócuiri oruing. L Ghic, a Sbrid Xáv, dén trócu iri oruing. (L Hríonóid nafa, a an Die aváin, dén trócuiri oruing. Näv Vuiri, Näv Váhir Dé, Näv Vayidean na mayidean, Váhir Chríost, Váhir na n^rásda niaga, Váhir ró-glilan, Váhir ro-gheanamny, Váhir gan trueliil, Váhir gan toiyem, Váhir gheanilil, Váhir úntach, Váhir na dca-chóirll, Váhir ár Grunahóra, Váhir ár Slánahóra, Vayidean ^ó-aganv, Vayidean ró-ouórach, Vayidean chluil, Vayidean chóchdach, Vayidean cheaunsa, Vayidean dílish, sgalíán an Chirt, Chahír na hagana, ílhúsh ár luachára, íliliacli Sbridálta, ' A Híhach onóra, A Híhaoh cráifeachda fé leh, A Rós ghiavuir, A Húr Dáivid, A Húr eavuir, A Hig óir, A Arc na Conarha, A Gheata na vlahas, A Réaltan na raaingi, A niáinti na n-easlán, A Chumary na beacach, A Hólás na nobrónach, A Chúuav na Griosduihi, A Vauryn na n-aingeal, A Vauryn na n-árdahar, A Vauryn na váig. A VaurjTi na Nasbal, A Vauryn na Martar, A Vauryn na Gonfcsóirí, A Vaurj-n na Mayidean, A Vauryn na niiv iii, A Vauryn a goug gan pcaca an linshir, A Vauryn na Cróingeach Aluirl, ló-i-aía. i A Vauryn na ShyrhAna, ÍUenDé a hósran poacyan aomn ■.nadiKrahi no, a Hiama. l.Uen Dé a hoaraii i)ejicy an dóriin : danuriu tifiidiarhi ling, a Hiama. k. Uen Dé a hósan pear-y an d'niin, den trócuiri nniiw:; l Hiarna, den trócuiri oruing : A Chriost, den írócuiri oruing. y niarua,.déu trócuiri oruing. " GUÍMÍSn. Ínimid hú, a Hiama, do ghrásda do ghorta go lionvar 'nár n-anam, W, trésh lis d'áil dúing, tri heaclidaracht an aingil, er heaclit Criost, do Vic, a golan diii)a,go diucach ling sroshint chun glóiri a »eirl trl neart a íáslii agus a cliróshi naía, tri ísa Criost ár Diai-na. en. <o duga Die couir agus cilnav a gonygliuing. Agufl go duga Die leas ishyry dos na tioriinuiv d'iuiig rOing. Ameo-