Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/36

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

32

humalán, fé mar a ghinid na nuív agus na haingil a hoil er neav.

Sa chearhú achuini iaruimíd er Ghie gach ní atá a n-easnav oruing a däv anama ague chuirp.

Sa chúigiú achuini iaruimíd er Ghie ár beacy do vahav dúing, agus gealuimíd dò go mahimíd fén do’n ili ghuini gach gníov a diàntar ’nár n-ayig.

Sa shéú achuini iaruimíd er Ghie shing do chimeád le n-a ghrásduiv ó gach cúntúirt peaca.

Sa shachdú achuini iaruimíd er Ghie ehing do hära ó’n ili olc agus go muar muar ó’n beaca.


C. Cad íad na teyluicí a hugan dol fé lâiv easbuig dúing? F. Shacht teyluicí an Sbrid Näv.

C. Abuir iad? F. Agana, Tuishgint, Côirli, Neart, Fis, Cráifeacht, Agala an Tiarna.

C. Cad is Agana aun? F. Teyluici ó’n Sbrid Näv, a hugan neàhím dúing a nihiv sälta agus sbeósh a ngnó ár n-anama.

C. Cad is Tuishgint aun? F. Teyluici ó’n Sbrid Näv, trí n-a duigimíd go silér fíringí ár grediv, agus trí n-a ninimíd dá raer.

C. Cad is Côirli aun? F. Teyluici ó’n Sbrid Näv, a cheólan shing chun glóiri húirt do Ghie, agus chun leas ár n-anama do ghiànav.

C. Cad is neart aun? F. Teyluici ó’n Sbrid Näv, a hugan mishneàch sbridálta ghúing chun gach buert agus triubalóid sälta d’ulag er son Chríost agus chun bua do vreh er nâuid ár n-anama.

C. Cad is Fis aun? F. Teyluici ó’n Sbrid Näv. le n-a n-aihnímíd an tlí chóir chun Dé, ionas go leanhimísh í, agus le n-a n-aihnímíd an tlí atá ayileasda, ionas go shachanómísh í.

C. Cad is Cráifeacht aun? F. Teyluici ó’n Sbrid Näv, a ver dúing gach ní a húrhach glóiri agus onóir do Ghie do ghiànav go hiàsga agus go hûl.

C. Cad is agala an Tiarna aun? F. Teyluici ó’n Sbrid Näv, trí n-a grinhímíd le heagala ruim éngí do ghiànav a chuirhach fearag er Ghie.