Page:An t-oileanach.djvu/187

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

marcaidheacht go Dúnchaoin uaidh, me féin agus na giúirléidí do bhí bailithe agam sa bhaile mór. Ba mhaith uaidh sin agus ba mhór é mo bhuidheachas air. D’fhanas an oidhche sin ’n-a theannta i nDúnchaoin agus ar maidin an Domhnaigh bhí báid an oileáin amuich chun Aifrinn. Mo dhoigh! nuair a chualadar go raibh an bád eile sábhálta ar an ngóilín thall i nDairbhre do bhí áthas agus iongantas ortha.

Ar maidin Dé Luain do ghluaiseamair leis an mbád eile ó dheas hochtar againn innti chun go mbeadh ceathrar ins gach bád ag teacht. Ar shroichstint na h-áite theas dúinn do bhaineamair amach cé na Coise atá i nOileán Dairbhre agus do bhí an bád ann go slán romhainn. Tháinig fear leis an Rí chughainn, duine de lucht faire an chuain, agus do chuir ceist orainn ar linn-ne í. Dubhramair leis gur linn agus d’fhiafruigheamair de an raibh sí réidh againn chun breith linn; má bhí go mbuailfimís chughainn í ó bhí an tráthnóna breagh againn chun gabháil ó thuaidh; go raibh an chabhair lag againn chun an dá bhád mhóra a bhreith linn dá mbeadh aon ghairbhthean ar an bhfairrge ’ár gcoinne. Dubhairt sé linn nach aige féin a bhí aon teideal ar an mbád ach go raibh ’á haodhaireacht; gurb é sagart paróiste an oileáin gur caitheadh suas air í, agus go gcaithfimís é sin ’fheiscint.

Ní raibh an Sagart Paróiste sa bhaile chuige agus toisc gur mar sin do bhí an scéal b’éigean dúinn lóistín a thógaint i gCathair Saidhbhín an oidhche sin. An tigh céadna go rabhamair roimis sin ann do bhaineamair amach. Do chuir beirt aosta an tighe fáilte rómhainn. Barra na cluaise bhaint díom, ó lasadh soillse, nár mhór an tsráideóireacht a dheineamair insa Chathair an oidhche sin.

An uair fháisceamair suas sinn féin ar maidin is é an deoch an chéad rud a chuaidh ar ár gcroidhe; an biadh ’n-a dhiaidh agus sinn ag tógaint gach ní comh breagh, comh bog agus gur ag calath an Bhlascaeid a bheimís.

“Bhur n-anam agus bhur gcorp!” arsan captaen.