Page:An t-Ogha Mor - Aonghas Mac Dhonnachaidh.djvu/170

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
152
AN T-OGHA MOR


Rinn brosgul—mar a bheachdaich Iain Pìobaire an àite eile,—is Blàr Shleibh-an-t-Siorraim, cathair shocair do’n Ridire Tholmach—ach, fàrdach lom is nead fallamh do dh’athair Iain Ruairidh.