Page:Akhriski Fududa.djvu/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

AKHRISKI FUDUDA.

1.


Gembar kaga. Gembar kis. Gembarki ghof kan Gembarki dad kas.

Dad fifian. Dad kas mafiano. Dad kan wafifian yihin. Rag gan wa rag sidee? Rag fifian. Rag gan oidil wafifian yihin.

Niman kan beyufuleysan yihin. Rag gan oidil mafuleya? Kuli wafuleya. Dad fifian maabsado, dad hun wafuleya. Rag gan mahun yihin? Kuligodh ad beyuhunhun yihin. Maanrabi. Maanjeli.

2.


Gembarko ken, inta dhig. Gembarkee? Gembar kas fian. Gembarkee fian? Gembar kan ad buufian yahay. Gembar kan magedba mase wabir? Gembar kas ged way. Ken gembarki bir taaha. Gembarkee birah? Gembar walba bir way. Wahan bir mia? Wahan bir maoho. Mahay wahan? Mindi way. Mindi das bir way. Mindidi nin kan bir way. Gembar kisa ged way. Gembar fian. Mindi hun. Gembar dher. Mindi afle. Mindi das hun, af malé. Ghabo. Gey. Dhig. Daf. Iskada kuli. Mahad kughosli? Amus. Horay usoo. Durba soo. Orod. Kaley, fariso. Shubde.

3.


Mariyaha gunto hada. Mariya han gunto. Mariya han wahun yihin. Maha humeyey? Maogi, walıun yihin un.