Page:កុមារដ្ឋាន-ម៉ម សុទ្ធ-១៩៥២.pdf/80

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

៧៨

របៀបរៀនរាប់ខែ

ក្នុង១ឆ្នាំមាន១២ខែ។ នៅប្រទេសខ្មែរការប្រើខែមានកំណត់ជា២យ៉ាង គឺខែចន្ទគតិ១ ខែសុរិយគតិ១។