Page:កុមារដ្ឋាន-ម៉ម សុទ្ធ-១៩៥២.pdf/81

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

៧៩

ខែចន្ទគតិ ខែខ្មែរ

 1. _ មិគសិរ ២៩ ថ្ងៃ
 2. _ បុស្ស ៣០ ថ្ងៃ
 3. _ មាឃ ២៩ ថ្ងៃ
 4. _ ផល្គុន ៣០ ថ្ងៃ
 5. _ ចេត្រ ២៩ ថ្ងៃ
 6. _ ពិសាខ ២៩ ថ្ងៃ
 7. _ ជេស្ឋ ២៩ ថ្ងៃ
 8. _ អាសាធ ២៩ ឬ ៣០ ថ្ងៃ
 9. _ ស្រាពណ៌ ២៩ ថ្ងៃ
 10. _ កទ្របទ ៣០ ថ្ងៃ
 11. _ អស្សុជ ២៩ ថ្ងៃ
 12. _ កត្ដឹក ៣០ ថ្ងៃ


ខែសុរិយគតិ ខែខ្មែរ និង ខែបារាំង

 1. _ មករា ៣០ ថ្ងៃ
 2. _ កុម្ពៈ ២៨ ឬ ២៩ ថ្ងៃ
 3. _ មិនា ៣១ ថ្ងៃ
 4. _ មេសា ៣០ ថ្ងៃ
 5. _ ឧសភា ៣១ ថ្ងៃ
 6. _ មិថុនា ៣០ ថ្ងៃ
 7. _ កក្កដា ៣១ ថ្ងៃ
 8. _ សីហា ៣១ ថ្ងៃ
 9. _ កញ្ញា ៣០ ងៃ
 10. _ តុលា ៣១ ថ្ងៃ
 11. _ វិច្ឆិកា ៣០ ថ្ងៃ
 12. _ ធ្នូ ៣១ ថ្ងៃ