Page:Покш праздникть (А. Ф. Юртов, 1881).djvu/11

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 5 —

касы. Ансякъ монъ ськамомъ знярдоякъ эстемь радость а неянъ видна! Стака темь, Вере Пазомъ! Эрва кинь церкувасо озксозо примави: сонъ эйдень канды ава, ансякъ монъ ськамомъ эсь Пазомъ церкувадонзо айгезянъ. Монъ ансякъ ськамомъ масторъ лангсо эрва киде, эрва мезде пежетеванъ, берянянъ несакъ: а нармонень ёновъ, а масторъ лангсо звѣрть-скотинатъ ёновъ монъ а молянъ: сынь весеместъ, Вере Пазомъ, эйдестъ-какшостъ Тонь икелеть кастыть. Вай, монь Пазомъ, Тонъ Сарранень сыредень пелензэ цёра максыть, Тонъ Самуилъ пророконь Анна аванстэнь сыредень пелензэ максыть. Варштакъ ней, Вере Пазъ Корминецькемь, монь лангозомъ гакъ, кучтъ темь эйде, седеемь сэредеманзо віемтикъ! Цёра эйде, эле тейтерь эйде максатъ темъ, Эсеть икелеть служамо максса. Монъ сонзо эснэ Тонь икелеть служамо максомстомъ а карманъ кисэнзэ мелявтомо, ансякъ радувакшномо да, Вере Пазомъ, Тонь эйсэть шнамо карманъ!

Истя вана святой Анна баба Пазнэнь авардезь, инялдомстонзо, вдругъ Пазонь Ангелъ икелензэ появась. Анна, Анна! мери Ангелъ, тонь авардематъ, тонь инялдозь озноматъ Пазъ маризе. Вана ней тонъ пеке кандатъ да Тейтерь эйде шачтатъ. Марія лемъ макстадо тензэ. Марія Тейтеренкъ троксъ масторъ лангсо весе ломатне пежетьтестъ идезь улить. Святой Анна баба не валтнэнь марязь пекъ радувась. Сонъ пурнась сэрнясь да капшазь Іерусалимсъ тусь. Сонъ Іерусалимсъ Пазнэнь озксонь кандомо молсь.