Page:Покш праздникть (А. Ф. Юртов, 1881).djvu/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 4 —

Іоакимъ атянь сёвномонзо кармась. Ковъ, мери, мондемь икелевъ Пазнэнь озксотъ кандомо эцятъ? Тонъ пежетеватъ, минекъ марто вейсэ озксотъ иля кантлекъ. Не валтнэнь марязь Іоакимъ атя пекъ потморгадсь: пекъ стака ужъ тензэ Евреенть валтнэде теевсь. Сонъ церкувастонть лись да тусь. Сонъ авуль кудовъ, а паксявъ эсензэ пастухтнэ ваксъ молсь. Сонъ тосо авардезь Пазнэнь озномо кармась. Ниленькемень чи, ниленькемень ве апакъ симть, апакъ ярсакъ Пазнэнь тесэ озномо карманъ, мери. Тонъ, Вере Пазомъ, Авраамнэнь сыредень пелензэ цёра максыть; монень гакъ ней сыре чисэмъ эйде максомо війсэть. Вай, Вере Пазомъ, макстъ тенекъ эйде! Стака пекъ тенекъ ломатнеде: Сынь лангсонокъ и пейдить, и сёвныть эйсэнекъ!

Святой Іоакимъ атянь козяйказо Анна эйсэнзэ кудовъ учось-учось, а учови тензэ. Мейле сонъ марясь, кода сонзо прявтъ священникъ да ліятъ какъ покурдызь. Сонъ марясь мирдензэ чаво паксявъ эсь стаданзо ваксъ туемадонзо. Святой Анна баба риксэ авардеме кармась. Монъ, мери, весе ломатне ютксто пежетеванъ: Пазомъ монь эйсэмь кадымемь, ломать лангсомъ пеедить, мирдемъ гакъ кадымемь! Эрва чистэ сонъ истя авардезь Пазнэнь ознось. Сонъ ве чистэ эсензэ садозонзо лись да ве чувтосъ чиремсь. Ваны чувтонть прясо нармонень пизыне. Пизынесь пешксе левкскеде. Нармонень левкскетне лангсъ ванозь седіякъ стака, седіякъ апаро тензэ теевсь. Израилень народъ ютксо мондемь пежетевъ, мондемь талановтомо ве ава якъ арась, ве ава якъ а муятъ! Эрва ава эсь кедензэ лангсо эйде касты, эйдензэ лангсъ ванозь мелезэ