Page:Евангелие от Матфея на мокшанском (А. И. Тюменев, 1879).djvu/73

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 71 —

тейстъ: моляда тиньга моннь винаграднекьти и мезе ушардый сявтядъ.

8. Мызярда же сась илядьсь, кортай азырсь винаграднекьть есь ваныйти: терьдійть тіяндійхьтнень, и макстъ тейстъ питне ушаптазь мекипяльцетнень езда васенцетнень тейсъ.

9. И саязь сивадьфтне кефкице часть ваксса сявсть тифтень денарій.

10. Саязь же васенцетне мялясть, месъ синь сявійхьть сяда лама; а сявсть и синь тифтень денарій.

11. И сявазь кармасть кяжіякшняма азырть лангсъ,

12. Кортазь: сятъ мекипяльцетне работасть фке часъ и тонъ путайть синнь фкексъ миннь марта, конатъ тійме тевь сембе шить и кырьдяме пси.

13. Сонъ же кортазь сяннь лангсъ азсь фкети синнь езда: другзе! монъ тоннь афъ обижатанъ; афъ денарійгсса* ли тонъ ладійть мартанъ?

14. Сявкъ тонъценнь* и мольть, монъ же кельганъ ся мекипяльцети максамсъ сявакъ, мезе и тейть.

15. Али афъ віянъ монъ моньценнь лангса тіймасъ, мезе кельганъ? Сясъ ли сельмеце осалъ, месъ монъ паранъ?

16. Стане улійхьть мекипяльцетне васенцетъ, и васенцетне мекипяльцетъ; вадь лама терьдяфтда, а кыржа кочкафтда.

17. И тузь Іисуссь Іерусалимти, киса терьдязнь кемь-кафтува тонадыйхьтнень скамнстъ, и азсь тейстъ:

18. Вовъ суватамъ Іярусалимсъ и ломаннь Цю̄-