Page:Евангелие от Матфея на мокшанском (А. И. Тюменев, 1879).djvu/37

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 35 —

содасаманъ Моннь, тонаннь колга и Монъ азанъ Алязнь ингале, конацъ ули менельтнень лангса, месъ Монъ афъ содаса соннь.

34. Дяда мялякшня, месъ Монъ сань кандама ладъ модать лангсъ, Монъ сань афъ ладъ кандама, а тюрьма-пеель.

35. Месъ Монъ сань явфтамсъ ломанть алянцъ марта и стирьть маманцъ марта и ирьвянеть авазнцъ марта.

36. И душмантне ломанти улійхьть соннь марта фке кудса еряйхьтне.

37. Кіе кельгій алянцъ, али маманцъ сяда лама Моннь горязъ, афъ тій Моннь; и кіе кельгій цю̄ранцъ или стиринцъ Монньданъ пякь, афъ тій Моннь.

38. И кіе афъ сявсый хрю̄станцъ, и афъ туй мельганъ, тона афъ тій Моннь.

39. Ваныйсь вайменцъ юмафтсый соннь; а юмафтыйсь вайменцъ Монньксанъ мусый соннь.

40. Примандайсь тиннь, Моннь примандасаманъ, а примандайсь Моннь примандсый кучійть Моннь.

41. Примандайсь ингальце-азандыйть лемьсъ ингальце-азандыйть, сявсый питнеть ингальце-азандыйть; и примандайсь виделоманть лемьсъ виделоманть, сявсый питнеть виделоманть.

42. И кіе симфтсый фкеннь ся ю̄малатнень* езда анцякъ цяраса кельме ведьда лемьсъ тонадыйть, видеста кортанъ тейнтъ, афъ юмафтсый соньценнь питнень*.


3*