Page:Евангелие от Матфея на мокшанском (А. И. Тюменев, 1879).djvu/16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 14 —

14. Тинь ультядъ валда мастыртъ; ошсь, конанцъ ащій пандать пря лангса, коданга афъ кяшавій.

15. И кыда кирьвястсазь свецять, афъ путнясазь соннь кядьге алу, а пешь лангса и пиндалдый сембенти ащійхтненти кудъпотмаса.

16. Тяфта валдамаза тиньценнь валдась ломатнень ингале, месъбы синь няялезь тиннь пара тевтнень и шнаялезь менельннь Алянтестень.

17. Дяда мяля, месъ Мон сань коламсъ законтъ, али ингальце-содайхтнень: Монъ афъ коламсъ сань, а пяшкыдямсъ.

18. Вадь аминь[1] кортанъ тейнтъ: сяда куракъ ю̄тай менельсь и модась, кыда ю̄тай фке ю̄та, али фке китьксь законть езда, тяфта, месъбы афаль уль тійфъ сембе.

19. И тяфта кіе колай фке нятъ пякь ю̄мбла мяргаматнень езда, и тонафтый стане ломатть, сице пякь ю̄мбласа лемдявій менельннь царстваса; а кыда кіе тій и тонафтый, сице оцюса лемьдявій менельннь царстваса.

20. Вадь азынданъ тейнтъ: кыда видентесть тиннь афъ ули сяда оцю видеда сю̄рмаса-содайхьтнень и фарисейтнень, еста афъ суватадъ менельннь царствасъ.

21. Тинь кулясть, мезе азфъ таштатненти: дятъ кулафта; а кыда кіе кулафтый, сице максфъ ули судти. (Исх. 20, 13).

22. А Монъ кортанъ тейнтъ: аръ кяжіякшнійсь соньценнь браданцъ лангсъ абунъ, максфъ ули судти, а

  1. Видеста.