Page:Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна на мордовском языке (М. Е. Евсевьев, 1910).djvu/254

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Еван. отъ Іоанна гл. 7.


вейкесь юткстоҥк діавол. 71Тень Сон кортась Симононь цёранзо Іуда Искаріотскоень кувалма; ведь сень мельзэль, кемгавтовотьнень ютксо вейкекс улезь, Сонзэ максомс.


 

Глава 7.

1Теде мейле Іисус якась Галилеява. Ведь Сонзэ Іудеява арасель мельзэ якамс: Іудейтьне вешнесть Сонзэ маштомонзо. 2Малав пачколиль Іудейтьнень шалагань тейнима праздникест. 3Братонзо мерьсть Тензэ: лисьть тестэ да тук Іудеяв, штобу тонавтницят-как неевлезь Тонть тейма тевтнень. 4Ведь кі-як истямо арась, кона аволь тейть-бу тевсэнзэ салава, а сонсь вешневель-бу прянзо а содавтомс. Теиньдерят Тон истят тевть, невтик Эсь прят ломатьненень. 5Ведь Сонзэ братонзо-як эсть кемть Тензэ. 6Тень каршо Іисус мерьсь тенст: Монь шкам ощо эзь сак, а тынеҥк эрьва знярдо шка. 7Тынь ломатьненень анеймакс а теевдядо, а Монь сынь анейсамизь: ведь Мон тенст кортан сынст апарт тевдест. 8Тынь азёдо те праздникстень, а Мон а молян те праздникстень: Монь шкам эзь топодть ощо. 9Тень тенст мерезь, кадовсь Галилеяс. 10А кода састь братонзо, сестэ Сон-гак сась праздникстень, аволь неямга, а салава лацо. 11Еврейтьне вешнесть Эснэнзэ праздникстэнть да кортасть: косо Сон? 12Ламо кортамот ульнесьть Эстэдензэ ломатьнень ютксо-як: конат кортасть: Сон паро; а ліят кортасть: арась, Сон аньсяк маньчи ломатьнень. 13Аньсяк, Іудейтьнеде пелезь, кі-як яв эзь корта Эстедензэ.

246