Modlitwa (Kieliszek)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<<< Dane tekstu >>>
Autor Kazimierz Kieliszek
Tytuł Modlitwa
Pochodzenie Pieśni narodowe
Data wydania 1916
Wydawnictwo Leon Idzikowski
Drukarz Drukarnia Polska w Kijowie
Miejsce wyd. Lwów
Źródło Skany na Commons
Indeks stron
[ 87 ]
Modlitwa.

Ty, co w przyrodzie objawiasz Twą chwałę!
Stroisz niebiosa w różnobarwne szaty —
Coś stworzył morza i góry wspaniałe
I w harmonijną piękność łączysz światy.
O, Niepojęty! z gwaździstych przestrzeni,
Co miljonami słońc i światów rządzisz,
Wiem, że Twa wszechmoc nigdy się nie zmieni —
Że w swej mądrości Ty nigdy nie zbłądzisz
Ty, Nieśmiertelny Twórco Przyrodzenia,
Którego łaska zdobi naszą ziemię —
Daj, niech ze zwątpień i ducha uśpienia
Zmartwychpowstanie nędzne ludzkie plemię.
Stwórco Wszechświata, Nieśmiertelny Boże!
Co skarg, niedoli nie gardzisz pieśniami,
Tobie łzy nasze składamy w pokorze
Po drodze życia usłanej cierniami.
Przyjmij te skargi cierpiącej ludzkości —
Co w swej niedoli, którąś jej dał, Panie,
Wznosi do Ciebie głosem Twej miłości,
Prosząc o rychłe swoje zmartwychwstanie.
Te miljonami głosów powtarzane
Wiekowych cierpień beznadziejne jęki
Niechaj z anielską, czystą pieśnią zlane
Błogosławieństwo wezmą z Twojej ręki.
Niech duch Kaina, ustąpi ze świata,
Niech święty pokój i miłość zawita —
Twego Królestwa przyjdą błogie lata
I wiecznej Prawdy słońce nam zaświta...

Kazimierz Kieliszek.


Info icon 001.svg#licence info
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1926. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1950 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1926 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1926 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false