La veia di cougologn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
La veia di cougologn  (1912)  by Hugo de Rossi
ladin Brach
grafia moderna

La veia di cougologn


Na fémena la é jita a seslar te n ciamp e la se à tout dò n pìciol. Ntan che la seslaa la l'à lascià te cuna. Canche l'à volù jir a veder, l'à troà te cuna n burt pìciol con n ciaf desche na cialvìa. La l'à portà a ciasa e la é jita da consei da na veia, che stajea aló da vejin. Sta veia la ge à conseà de tor n muie de eves e far desche na rodela e

meter l pìcol bregostan te mez e dapò tor na vischia e ge dar ben polito. Cosci l'à fat. L pìcol bregostan à trat de gregn braies. Dapò l'é vegnù la bregostana col pìciol robà e la ge l'à petà aló e l'à dit:

"Te, te porte to pìciol bel teis e bel pasciù e me tole l mie bel famà e bel batù."

E la é se n jita.