La palparota (Cea)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
La palparota (Cea)  (1912)  by Hugo de Rossi
ladin Brach
grafia moderna

La palparota (Cea)


Te n post apede Larcioné, nominà "Solinaa", l'era la biava bela e madura, che a n tor n vesop de spie te man, le fajea rutor, a la patrona de chel ciamp ge fajea scaji aric a seslar per la fufa de desgranar chele bele piòtole. Na uta crida ite Vivana per na portela de le Vivane:

"Va ades a seslar!"

Sta fémena leva sù mesa nciampedida e va a seslar. Candenó la dasc co la sesla te na palparota, che se n sgola. La ge varda dò e dapò la se guza co la rosada la sesla. Te chel moment la sent te l'auter ciaf del ciamp bater la sesla o la fauc e la disc: "Per tina e rez, i vegn a me didar."

N moment dò la n sent doi che bat, dò trei, dò cater, dò diesc, dò vint, te pech temp duta la val era piena de chi che batea. La se à sciotrì debel e la disc:

"Per tina e baco e duc chiche à da dir valch, che él po chiò?"

E na ousc doucia ge à responet:

"Ades l'é l temp de menar ite la biava!"

La fémena aea paura e la é se n jita a ciasa, e la se n'à tout tanta jent che l'à podù, per fenir i lurieres più prest che l'era possìbol, i lurieres ti ciampes e pré. E ence a la jent la ge à dit che i fae prest a seslar e menar a ciasa. E l'era ora, le strie le à scomenzà a jir sun Vael. L'é vegnù na gran tampesta e olache l'à dat jù, l'à fat bies.