La Bregostana e la pìciola

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
La Bregostana e la pìciola  (1892)  by Giosef Brunel
ladin Brach
grafia moderna

La Bregostana e la pìciola


Na pìciola la era jita ju da le vace a dabirar. Ca da Palua l'é vegnù na bregostana e la l'à portada fin te n busc via Palua. Canche so mare l'à vedù che sta pìciola no la vegn de retorn, l'à dit a so om: "Vesc creser che la bregostana la ne l'à touta e portada vin Palua." Dò che so fémena à dit coscita l'om se à tout n cian te sach e l'é jit via. La bregostana che l'à scontrà, l'à domanà: "Che porteste po, n cian, e?" – "A che pa n cian? Na, na porte demò n ciuch a meter te fornel. L'é jit sun dò n pecel, l'à lascià fora l cian e chest cian l'à sbregà la bregostana, e l'om se à tout la pìciola e l l'à portada a ciasa, e so mare ge à fat n bon pastolà da smauz.