L segnal Partenop

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
L segnal Partenop  (1912)  by Hugo de Rossi
ladin Brach
grafia moderna

L segnal Partenop


N tous l'era stat a touse a Soraga. Tel vegnir nsù l'à vedù sun Ciampedìe n bel palaz pien de fenestre lumenade da moet, e omegn i jiaa ai jogn a cafez da Ciampedìe fin chele Soraghe. L se à mìngol sperdù e l se à striscià piu inant. Canche l'é, l sent na più bela ousc che se pel imaginar ciantar. Ge à sapù tant bel, che l'é restà ló a scutar, ma no l'é stat bon a tegnir a ment, che che i à ciantà. Te n colp l'é doventà scura e scurenta not e no l'à piu sentù nia. Apena che l'é ruà a ciasa l'à domanà che che pel esser stat, e i ge à dit, che l'é stat l segnal Partenop.