L festide de l oma

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
L festide de l oma  (1916)  by Ujep Antone Perathoner
Gherdeina
grafia moderna


L festide de l oma.

Dantann se n iel jì
Da ntlëuta ne l ei plu nrescì.
Ulà saral pa ruà?
Me tëme ch’ l sibe tumà.

La nëif se n ie sparida,
Lʼ ansciuda da giut unida,
Ciofes nes ala purtà
Mi fi ne ie mo ruvà.

D’ ansciuda m’ ei pensà
L rua segur d’ instà.
L instà se n ie passà
Mi fi ne ie mo ruà.

La nuetes s’ à slungià
Autone ie deventà
Mi fi ne n’ ei mo spià
Idie! saral ma tumà?

Legrëza de mi età
Aiut te la puvertà
L blot y bon mi fi
O can pudaral pa unì!

Nʼ aussé me lamenté
Sc’ l n’ essa plu da rué;
Idie segur savrà
Ciuldì ch’ l ne ie mo ruà.