L Viva de la Sagra de Moena

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
L Viva de la Sagra de Moena  (1856)  by Valentino Pollam
ladin brach
grafia moderna

L Viva de la Sagra de Moena e la critica del preve de Valentin contra la cianzon fata dal preve de Sepon en ocajion del posses de don Valentin Partel che à tout de la Pieif de Fascia l dì de Sèn Jan de Jugn del 1856.

En azident
Olache ence a Moena
Se fasc festa piena
En onor de sèn Vile de Trent

En calonia de Moena a desch
Se rejonaa ora per talian
Ora valch per todesch
E ora ence per fascian

Canche n pech da vin
Co la taza te man
Algegher e san
Disc don Valentin.

Viva de Ciavaleis l decan
Benscì de ment
Trop potent
Ma de statura no giusta gran

Viva l nef decan de Fascia
Con bandiere e confalogn
Con trombete e tamburogn
Per El i se à levà en massa.

Viva de Moena l segnor curat,
Con so capelan lonch
De lenga no monch
E con so calvo benefiziat.

Viva ence
L segnor dotor
De neigher color
Mo de tripete bience.

Viva l segnor capocomun
Viva amò l brao massé
Con so pìcol suté
Viva de Moena ogneun.

Oho ades amò viva al preve de Sepon
Che ai peres fascegn
Perauter bogn cristiegn
L'à fat na curiousa cianzon.

La scomenza coscì:
Stajon algegres! Tin, ton, tan,
Come é sentì
Che l'à scrit per fascian.

Bel e bon pensier
Ottimo auguro
Purché sia puro
E de vero cher.

Lasce rejon
De chel che é let
Fin al numer set
A don Sepon.

Chest tant però die
Sepon l'é ben con l'engian
Perché no l sà l fascian
E chest zenza dir bujìe.

A enjuriar chi da la Val
Che ades i disc ‒ Sepon
Cogn esser n gran mincion
A scriver chel l'à fat mal.

Amàncol per fascian
Scaji duc nesc bec
I rejona, i lec
Le ite (?) no i sà per talian.

A no saer Sepon
Ne scriver ne lejer per fascian
Ben che l sapie per talian
Cogn esser ampò n gran zucon.

L'é miec lasciar star
Olache no s'é envié
Ne manco comané
Che voler a despet perdiciar.

Tel paìsc de Sepon
Ma no a Vich
Ne utró se sà n fich
L'era n'outa valch superstizion.

Coscì tropa jent
Tant chi da vejin
Che chi dalonc n migolin
Restassa zenza sacrament.

Coscita i peres fascegn
zenza i sacramenc
Ence i più valenc
Doventassa duc luteregn.

Per chest l'é ben bon
Ma nience no podea
Perché concors no n'aea
Che piovan no i l'à fat.

Per l Santiscim Sacrament
En lejia o en procescion
Ogne bel confalon
L'é n bel ornament.

Lascia star ence l messal
Se calche bel mus
Levar vel ogne abus
Perché ence con chel se pel far mal.

Chest no die
Che te Fascia no sie
Poies e strace de massa
Perché chest fossa bujìe.

Mo ence a Roveré
Perché daperdut i ge le struta sù
E se ge le mana jù
Segur n'é.

I segnores roveretegn no i sarà po demò poiousc
Perché en ogne marmaa
L'é fosc ence la franzonaa
Ma i sarà ence poiousc.

N'outa ence ió aee trop patriotismo
Perché volee proibir a la jent
Portar fornimenc d'òr e d'arjent.
Puzae mìngol da fanatismo.

Ma l piovan veie me à dit
L'é miec veder gramiai e pìndoi
Che bujes e sbrìndoi
Le feste de sèn Jan e Vit.

De Fascia l'é vera n aon abù tropes omenogn
Ma nesciun tant mat che Sepon
Che se fasc veder da duc per n asenon
E de nonejes nen aon abù fiores de talentogn.

Ades endò viva duc i enjuriousc
Ma se no i sciampa da noi
Ge dajon de podaroi
Perché i volon dalonc da noi i snariliousc.

Se i rua a Sèn Jan
Ge oute la zuca
Verscio sèn Luca
L nef piovan.

Se i retorna par Gardena
I pelacrisć da Mazin
I ge peta dal manarin
E i beches co na tusciada i li trasc en schena.

Se se i spia tra Sèn Jan e Pera
I concéres da Poza
L ciaf i ge smoza
E i li trasc morc a tera.

Se i recapitassa da Busan
I patrioc da Soraga
I li trasc te aga
E chi da Vich i ge met le man.

No, no se redion
Mo demò no piovan
Mai deventarà, e no a Sèn Jan
E dapò per sta outa ge pardonon.

Veies e joegn tegnivel a ment
Besegna compatir
Perché se cogn morir
Oh! che gran spaent.

Perché àl fat Sepon
A duc i fascegn
Ai pìcoi e gregn
Scì infame cianzon.

Perché no i l'à domanà a piovan
avendone troà un più bon
De chel che no é Sepon
Per chest El li à duc touc per man.

O fosc à scrit coscì don Brunel
Perché per vegnir a Sèn Jan
El l'é passà vejin a Caran
E ence permez Matarel.

Del so ogne lech
I ge n'à dat n toch
E coscì l'é vegnù n gran gnoch
E dapò l ge n'à manà ence ai fascegn n pech.

Segnor Sepon nia permal
De chel che v'é scrit
Chel che a voi ve é dit
Perché chest dut val.