Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 109

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 109
Rangsang Tuban kaca109.png

Alihaksara[edit]

/kaca 109/

sa ; rayinipun ratu ing tuban ; raden udakawimba nguningani gelaring mengsah ; rumaos kawekan sarta ngalem salebeting galih ; bab rapeting pasangipun gelgjangel sinusupan ; ewadené raden udakawimba ; saged anggalih ungguling yuda nipun ; lajĕng aḍeḍawuh ; masang gelar ombaking samodra pasang ; tumempuhing prang ; angelem ubaling dahana ; lajĕng prang brubuh ; sampun kaṭah longipun ing pepejah ; sang prabu putri ; sumerep yen gelaripun kenging kasusupan lajeng amalik gelar setubanda ambrol ; bala ing swnbereje ; kerud larud kapalayu kalebet ing gelar ; raden udakawimba ; kasisan bala ; baḍé katukup lajĕng oncat saking palagan kaḍerekaken para prajuritipun sinelir ; leres sumedya kondur abebiting wontĕn salebetipun kiṭa ; supados mengsahipun ngelud sapurugipun ; wontĕn ingkiṭa sumbereja ; amesṭi gamp,ü kapraconḍang ; saking santosa ; sarta wriding balowarti ; angel lebet lebetanipun ; marwasa mengsap saking sanginggiling balowarti ; gampil kemawon ; tikang tikunging margi ; lampahing mariyem prigel sanget boten wontĕn kiḍungipun pisan pisan ; awit saking kawasisanipun ra