Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 104

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 104
Rangsang Tuban kaca104.png

Alihaksara[edit]

/kaca 104/

kula baḍé seleh sikeping kaprajuritan ; sarta cucul:pangangge ; ingjgwi, mantun sumuk wontĕn salebeting guwa" ; "kula ; sumangga" ; ; sang prabu kantun ngagem rasukan ; pamekak madya (en : trok) sutra kuning ; sinulam ing benang inas ; baludaging prahqja,= amratanḍani yen sayekti wanodya ; sang panḍita ; awas tuminggal ; tetela ; yen sang pangéran malihan putri ; yenta ingkang garwa dewi wayi ; sampun seda ; sarta ; kasat mata piyambak ing sedanipun ; amesṭi ; sang malih warrii laieng kaponḍong ; awit tetela yang garwanipun ; sarehning sampun seda anoraga ; matur ḍuh ; sang ddamelkuwuring manah kuln ; dados punapa ; paduka putri pr ajurit ; ; teka ; amiguna ḍatefig tiyangtapat ; sang prabu putri ; tansah gumujeng sarwi axnangsuli,`ḍgsll sampun kula sedya ; baḍé adamel wuḍaring subratanilitin kakang wiku ; sang wiku dipun caketi ; sarta lajĕng dipun rangkul gapyuk ; kaarasan wanti wanti ; sarwi ngandika ; "kakang adipati ; ingkang mawiku ; kula ; yayi sampeyan pun wayi ingkang gesang ing pati saking déning pitulunging dewa ; saha