Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 102

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 102
Rangsang Tuban kaca102.jpg

Alihaksara[edit]

/kaca 102/

1. p"aŋéran wayi ;;
2. // śaṅ p"aṇḍita hañjĕŋĕŕ miḍaŋĕt waṅsullannipun ṣaṅ p"aŋéran.
3. denne 'asmannipun ṣami kaliyan namannipun hiṅkaṅ rayi
4. dewi wayi hiṅkaṅ sampun murud ḍatĕṅ tĕpĕt ṣuci ; ciptanniṅ
5. galiḥ: hapa yayi dewi nitis dadi lannaṅ ; lagi wĕruḥ hiki ŋèlmu panniti
6. sṣan dadi suṅsaṅ buŋana balik. woṅ wadon nitis maraṅ woṅ lannaṅ ;; saya
7. koḍĕṅ paṅgaliḥhipun ṣaṅ wiku ; dénné śaṅ p"rab"u putri sa
8. kalaṅkuṅ suka hiṅ galiḥ hambibiŋuṅ galiḥhipun hiṅkaṅ ra
9. ka ; paŋandikannipun.
10. // kados pundi kakaṅ wiku tĕka kados tiyaṅ koḍĕṅ ha
11. papaṅgiḥhan kaliyan kula ; moṅka kula baḍé pitakè
12. n punnapa punnapa ḍatĕṅ kakaṅ wiku ;;
13. // walèḥ walèḥ punnapa : haṅgèŕ ; sampun hantawis gaṅsa
14. l wĕlas tahun laminnipun kula kasédan gaŕwa putrinniṅ ratu ; waŕ
15. ninnipun jibles kados pañjĕnnĕṅŋan paduka ;;
16. śaṅ prab"u gumujĕṅ ŋakak. sanadyan yĕktossa makatĕn kakaṅ wi
17. ku ; tiyaṅ kula punika kakuṅ tĕka sampéyan braṅtanni ;
18. gaŕwa sampéyan Rak putri ; ta ;

19. // mĕraṅŋi tatal paduka punnika ; sokwontĕnna putri ;

20. hiṅgiḥ hestri :