Jv/Kakawin Banawa Sĕkar Tanakung/Pupuh 2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Pupuh 2

1.

 • Śrī nātha prabhu sang makāntya mahatur banawa mawangunan sĕkar minging
 • Lañcang-lañcang ikârja pādapa tinap sinalisir alunas-lunas puḍak
 • Kuñcupning tarawarṣa tīhanga mabāhu sarasija mabang katinghalan
 • Arĕcĕp warṇa nikâlayârja ring apiṇḍa jari-jaringan ing walantingan

2.

 • Janggâmrik makatambirangnya yaśa pāngin-anginan ika sĕh sĕkar marum
 • Raśminya n pahatĕpning jring awuwung jalada tuhu lĕyĕp tininghalan
 • Roṇḍoning kayu kañcanârja kamuḍinya makuning anamar-namar tatur
 • Arjâslat prabhu sanmatâsana lawan wungu pinakakatinnikâraras

3.

 • Sinwam ing taru raśmi pātakanikângaway-away i sirirnikāng angin
 • Tingkahnya n pawide rwaning katirah apnĕd inangit araras winarṇana
 • Sanggâkāśa lawan wlasapti tali dandan alabuh upalâsĕpĕt gaḍing
 • Tan pêndah kadi jong sĕkar manĕngah ing jaladhi mara panarkaning mulat

4.

 • Tunggal sang kawi manglĕngĕng puwawah ing banawa mangé malinggih ing wukir
 • Secchâmangku karasnirêndah apapan kanaka saha tanahnirêng kapö
 • Lwir mahyun mikata ng sakêndriya tĕhĕr nĕmahakĕna palambanging karas
 • Yan sampun srahĕneng narendra samudāya malar asunga sanmatêng mangö