Jv/Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 24

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Kakawin Arjunawiwāha by Mpu Kanwa
Pupuh 24

Pupuh 24 – Puṣpasañcaya 100%.png

1.

 • a. prāpta ri lambung ikang girirāja kidul suranātha sĕnāddha sanggraha
 • b. āpan awās pangapuyni musuhnira tut gĕgĕring gigiring gunung midĕr
 • c. sāk sira sang kahawan kahalâlaradan kapapag tĕkaping surāpsara
 • d. śeṣanikang tinawan pinangan hinañang tĕkaping bala daitya rākṣasa

2.

 • a. tan dwa tĕkâlad-alad Maṇimāntakarāja manalyani sāhasângusī
 • b. tan patuhan waragang-waragang kalawan panĕngĕrnya tatan pasañjata
 • c. kagyat anon magĕlar makukud ta ya mangkin atambĕh atimbun akrama
 • d. byūha surādhipa kātara sök makarānana yêka dumehnya kāṇḍĕga

3.

 • a. de suranātha madan sira sāraśarīra huwus pinakāngganing gĕlar
 • b. mukhya tĕmĕn nṛpaputra Dhanañjaya pangharĕping sura ring raṇāngga
 • c. Citrarathâdhikaramitra nirâparĕk ing ratha sāra n umunggu ring liman
 • d. mwang surasanggha gajāśwarathanya padātisamūha wilangnya sārwuda

4

 • a. tĕkwan ikang giri durga tĕgal palagān aratā hinapitnikang jurang
 • b. śuṣka kurang bañu pöng wadarā hawaning lĕwu guntur atap tikang watu
 • c. pringga jurangnya kakilyan i raryanirân humaḍang humarĕp rikang musuh
 • d. sangkaṭa sangkananing mamĕgat-mĕgati pratisāra hanângrĕpêng sukĕt