Irish Minstrelsy Vol 2/Bán-chnoic Eirean ógh

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Irish Minstrelsy, Vol. 2
Bán-chnoic Eirean ógh!
[ 78 ]

BAN-CHNOIC EIREAN OGH.

Air ghuth “Uileacáin dhuíbh O!”


Is fairsing ’s is fáilteach an áit do bheith a n-Eirinn;
Uileacán dubh O!
Mhar a m-bídheann torradh na sláinte a m-bárr na
déise ann,
Uileacán dubh O!
Bídheann an mhil air an g-crann ann a ngleanntaibh
ceóidh,
’S na sruthaibh is an t-samhra ann a g-ciumhais gach
roíd,
Bidheann uisge ’n a shrúill ann a’s drúchd um noín,
Air bhán-chnoic Eirean ógh.

Is bachallach, buacach, Dualach, Dréimneach,
Uileacán dubh O!
Gach faraire a ghluaiseas ó chuantaibh na h-Eirean,
Uileacán dubh O!

[ 80 ]

Rachfad-sa air cuaird, má’s buan mo shaoghal bheidheas,
Gruig talamh an t-suaircis mar ar dual do Ghaodhail
bheith,
Do b’feárr liom ’ná bhur n-dualgas gidh mór le muidheamh,
bheith
Air bhán-chnoic Eirean ógh.

Is tairbheach ’s is mór iad cruachaibh na h-Eirean,
Uileacán dubh O!
Bidheann an t-ím a’s an t-uachdar ag gluaiseacht ’n a
slaoda ann,
Uileacán Dubh O!
Bidheann an biollar air an d-toínn ann a’s samhadh bog
sódh’ail,
A’s na cuacha ag labhairt ann ó ló go ló,
’S an smóilín uasal is fuáim-bhinne ceól,
Air bhán-chnoic Eirean ógh.