Gherdëina, mi tiëra plu santa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gherdëina, mi tiëra plu santa  (1921)  by Leo Runggaldier
ladin Gherdeina
grafia moderna

Gherdëina, mi tiëra plu santa.

Su lʼ elba dl di che n aud tluchernan la zidrona
L gial ca da mont ju dl zirm fluternan sʼ la drona,
Ulà che la mierla tl or dl bel di sʼ la cianta,
Iló tl plu bel me sará mi tiera plu santa.

Ulà che la montes tl or dl surëdl se mpea,
TI fuech danter odles di lëns uni cuer nviea
For tres a miré si linëus che se muda te lʼ onda
Y chier de jì sot tl arjënt de la luna turonda.

Ulà che sangons y bel’ arnica danter chi ëures
Sʼ la rij cun si ciof tramudan uni sort de culëures,
Se nana cun négules flëures a per de vintlanes
Pra ierbes da mont pra lʼ eghes de bona funtanes.

Ulà che chi roc y burons da chi tëmpes sʼ asnibla
I vënc de burasca per costes y crëps che scibla
La portes di jëufes cun urli y bredli che stëma
Y sëites de fuech che se bat tl tëune che trëma.

Tlo stei a miré su la mont de la val de Gherdëina
A mesa gherlandes de ciofes ududa sarëina
I crëps rundenësc dal sonn de mi cuer chʼ sʼ la cianta
Dla cësa di miei, paravis de mi tiera plu santa.